Grad Virovitica sufinancira rad gradskog bazena sa 217.551,00 kuna

bazen prihvaćanju izvješća o financijskom poslovanju Flora –Vtc d.o.o. na gradskom bazenu za 2013. godinu. Naime konačnim obračunom utvrđeno je da ukupni rashodi na gradskom bazenu iznose 217.551,00 kuna u što ulaze redovni troškovi za rad bazena i troškovi uređenja i održavanja bazena. Prema riječima gradonačelnika Ivice Kirina navedena sredstva osigurana su u Proračunu Grada Virovitice te će se uplatiti na račun tvrtke Flora Vtc koja upravlja Gradskim bazenom. Gradonačelnik je iskoristio prigodu da naglasi da se radi o najmanjem iznosu koji se financira u proteklih nekoliko godina te da je taj trošak prihvatljiv uzimajući u obzir činjenicu da imamo najjeftinije cijene ulaznica u Hrvatskoj. Na taj način omogućavamo i obiteljima slabijeg materijalnog statusa koji nemaju za odlazak na more da omoguće svojoj djeci uživanje u plivanju, ali i pohađanje škole plivanja koja se je pokazala kao puni pogodak jer nam je sigurnost djece najvažnija rezimirao je na kraju gradonačelnik.

Skip to content