Grad Virovitica sufinancira rad gradskog bazena sa 177.180,00 kuna

Na sjednici Kolegija gradonačelnika razmotrena je Odluka o prihvaćanju izvješća o financijskom poslovanju Flora VTC d.o.o. na gradskom bazenu za 2015. godinu. Naime konačnim obračunom utvrđeno je da ukupni rashodi na gradskom bazenu iznose 177.180,57 kuna u što ulaze redovni troškovi za rad bazena i troškovi uređenja i održavanja bazena. Prema riječima gradonačelnika Ivice Kirina navedena sredstva osigurana su u Proračunu Grada Virovitice te će se uplatiti na račun tvrtke Flora VTC koja upravlja gradskim bazenom. Gradonačelnik je posebno naglasio da se radi o najmanjem iznosu sufinanciranja od kada postoji bazen što govori o odličnom ovogodišnjem radu kao i prihvatljivom trošku uzimajući u obzir činjenicu da Virovitičani imaju najjeftinije cijene ulaznica u Hrvatskoj. Na taj način omogućavamo i obiteljima slabijeg materijalnog statusa koji nemaju za odlazak na more da omoguće svojoj djeci uživanje u plivanju, ali i pohađanje škole plivanja koja se je pokazala kao puni pogodak jer nam je sigurnost djece najvažnija rezimirao je na kraju gradonačelnik.

Skip to content