Grad Virovitica: Sklopljeni sporazumi s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja u svrhu digitalizacije akata te informatizacije prostornog uređenja

Grad Virovitica sklopio je s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja Sporazum o osiguranju uvjeta rada na realizaciji zaključenog ugovora po provedenom otvorenom postupku javne nabave „Digitalizacija postojećih akata o gradnji na području cijele RH“. Grad Virovitica tako će osigurati nesmetan pristup djelatniku Ministarstva poslovnom prostoru za postavljanje uređaja za skeniranje akata i postojećim aktima o gradnji od 1968. godine do primjene e-Dozvole 2015. godine na adresi sjedišta Grada i na adresi Državnog arhiva za akte koji se ne nalaze u posjedu Grada, te će mu u tu svrhu dodijeliti i jednog službenika za koordinaciju vezanu za uspješnost provedbe sklopljenog Sporazuma.

 

Grad Virovitica s istim je Ministarstvom (kao nositeljem projekta „Informacijski sustav prostornoga uređenja“) također sklopio Sporazum o dodjeli računala i računalne opreme koju će koristiti službenici Upravnog odjela u čiju nadležnost spada rad na izdavanju dozvola za gradnju u sklopu E-dozvole nakon zaključenog ugovora po provedenom otvorenom postupku javne nabave robe „Nabava opreme (e-Inspekcija, e-Investicije, e-Nekretnine, e-Dozvola)“. Na taj će se način nadležni Odsjek spomenutog Upravnog odjela opremiti potrebnom računalnom opremom te doprinijeti realizaciji ukupnog projekta kroz povezivanje postupaka više tijela javne uprave u integrirani informacijski sustav. Ukratko, omogućit će se povećanje učinkovitosti javne uprave, skratiti proces pružanja e-usluga i smanjiti operativni troškovi.  (virovitica.hr)

Skip to content