Grad Virovitica prijavio 10 projekata na natječaje ministarstva turizma

Ministarstvo turizma objavilo je javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava razvojnim turističkim projektima, a natječajem je obuhvaćeno 13 područja.  Grad Virovitica je, u suradnji sa Razvojnom agencijom Sjever – DAN d.o.o. prijavio 10 projekata na 5 područja ukupne vrijednosti 3.000.000,00 kn.
Ministarstvo turizma objavilo je javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava razvojnim turističkim projektima, a natječajem je obuhvaćeno 13 područja.
Grad Virovitica je, u suradnji sa Razvojnom agencijom Sjever – DAN d.o.o. prijavio 10 projekata na 5 područja ukupne vrijednosti 3.000.000,00 kn.
Od ponuđenih područja prijavljeni projekti odnose se na sljedeće programe:
• poticanje razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu – „Zelena brazda”;
«Uređenje kružnih tokova Virovitice»
• poticanje ulaganja u osiguranje pristupačnosti javnim površinama i objektima turističke namjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti – „Turizam bez zapreka”;
“Uređenje prilaznih rampi na pješačkim prijelazima u Gradu Virovitici”
• priprema javne turističke infrastrukture za strukturne fondove EU;
«Projekt obnove gradskog parka»
«Obnova dvorca Pejačević»
«Izgradnja šetnice i gradskog trga»
• poticanje zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima – „Baština u turizmu”;
«Obnova franjevačkog parka ispred crkve sv. Roka u Virovitici»
• dodjela bespovratnih sredstava manifestacijama i drugim promotivnim aktivnostima u funkciji razvoja turizma 2011.
«Organiziranje proslave dana grada Virovitice -ROKOVO 2011.»
«Prosinac u gradu»
«Virovitičko kazališno ljeto 2011.»
«Igre na vodi»

Svrha prijavljenih projekata je postići ciljeve poput obogaćenja turističke ponude, postizanja što većeg stupnja spremnosti za kandidiranje za korištenje sredstava Strukturnih fondova EU, omogućavanja lakšeg pristupa javnim površinama osobama sa invaliditetom te ostalih ciljeva koji će doprinijeti obogaćenju ukupne turističke ponude grada Virovitice.
Navedeni natječaji otvoreni su do 01. rujna 2011. godine a prednost pri ocjenjivanju imaju projekti koji imaju dugoročnu ekonomsku održivost i dugoročne učinke na razvoj turizma.

Skip to content