Grad Virovitica prenosi pravo vlasništva na zemljištu za potrebe izgradnje Podravske brze ceste- dionica Virovitica-Suhopolje

obilaznicaKako dio gradskog zemljišta veličine 787 m² prema namjeni predstavlja područje trase Podravske brze ceste Virovitica-Suhopolje na Kolegiju gradonačelnika razmotrena je Odluka o prijenosu prava vlasništva na spomenutom zemljištu. Naime Zakonom o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Grad Virovitica dužan je bez naknade prenijeti navedenu česticu u vlasništvo Republike Hrvatske.

         Grad Virovitica u najkraćem mogućem roku rješava sva pitanja koja se odnose na izgradnju Podravske brze ceste – dionice Virovitica-Suhopolje rekao je na sjednici Kolegija gradonačelnik Ivica Kirin i to sve u cilju da Hrvatske ceste u skladu sa svojim planom i programom izgradnje cesta, što prije pristupe izgradnji spomenute ceste. Moram iskazati zadovoljstvo što su arheološki radovi već u tijeku, a ovaj projekt osnovni je preduvjet za potpuno izmještanje tranzitnog prometa iz centra grada na kraju je posebno naglasio gradonačelnik.

 

Skip to content