Grad Virovitica podsjeća vlasnike parcela na obavezno uklanjanje ambrozije

ambrozijaPočetkom kolovoza započinje cvatnja korova ambrozije, te se povećava koncentracija peludi u zraku, koja utječe na pojavu peludne alergije kod osjetljivih ljudi.  Kako bi se smanjila pojavnost alergija, podsjećaju se vlasnici, posjednici i korisnici poljoprivrednog i drugog zemljišta na obavezno  uklanjanje ambrozije, biljke poznate po štetnom djelovanju na ljudsko zdravlje.

 

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, oni koji upravljaju vodotocima i kanalima, te površinama uz vodotoke i kanale, površinama uz javne prometnice i željezničke pruge, parkovima i drugim javnim zelenim površinama dužni su provoditi sljedeće mjere uklanjanja ambrozije propisane Naredbom nadležnog ministarstva o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije i Odlukom Grada Virovitice:

–         agrotehničke: obrada tla, pravovremena sjetva i gnojidba kultura;

–         mehaničke: okopavanjem, plijevljenjem zasijanih kultura i redovitom košnjom;

–         kemijske: uporabom učinkovitih herbicida za suzbijanje ambrozije.

 

Svijest o potrebi uređenja poljoprivrednih zemljišta, okućnica i ostalih zelenih površina, kao i težnja za smanjenjem broja alergičnih osoba na pelud ambrozije treba biti jača od mogućih novčanih kazni koje su zakonom predviđene za one koji ne uklanjaju ovu biljku.

 

Skip to content