Grad Virovitica otpadni građevni materijal pretvara u materijal za nasipavanje poljskih putova

Kako bi se smanjili troškovi nasipavanja poljskih putova Grad Virovitica iznajmio je drobilicu za otpadni građevni materijal, koja ga usitnjava, te se taj materijal kasnije koristi za uređivanje putova . Na ovaj način osim što smanjujemo obujam otpadnog građevnog materijala brzo osiguravamo sirovinu za posipanje poljskih putova i u konačnici pomažemo našim poljoprivrednicima rekao je o navedenoj uštedi gradonačelnik Ivica Kirin.flora 33

Skip to content