Grad Virovitica o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na sjednici Kolegija gradonačelnika razmotren je prijedlog Odluke o pristupanju Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, a koja će biti upućena slijedeće Gradsko vijeće. Nakon odluke Gradskog vijeća, ukoliko ona bude pozitivna, potpisat će se i ostala popratna dokumentacija kao i obrazac izjave vjerovnika koji potpisuje gradonačelnik. Naime spomenutim Sporazumom i vezanim aktima uspostavljaju se privremene jednokratne mjere koje će biti na snazi do 30. lipnja 2015 te koje se odnose na ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima. Kako je o samoj mjeri rekao gradonačelnik Ivica Kirin prvi korak koji moraju učiniti svi ovršenici je otići u FINU (Financijsku agenciju)i provjeriti da li se nalaze na popisu dužnika. Nakon toga dužnici koji ispunjavaju Kriterij A (korisnici Centra za socijalnu skrb) trebaju podnijeti zahtjev od 2. veljače do 02. travnja, a dužnici koji ispunjavaju zahtjev po Kriteriju B od 3. travnja do 30 lipnja 2015. godine.
Građani korisnici mjera u smislu Sporazuma su državljani Republike Hrvatske koji ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:
– Kriterij A ispunjavaju građani korisnici jedne od sljedećih novčanih naknada sustava socijalne skrbi: zajamčena minimalna naknada, pomoć za uzdržavanje ili osobna invalidnina.
– Kriterij B ispunjavaju građani čija mjesečna primanja u posljednja 3 mjeseca koji prethode podnošenju zahtjeva, uz dodatak razdoblja u mjesecu do dana podnošenja zahtjeva, ne prelaze 2.500,00 kuna za samca odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva, a koji:o nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive,
o nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogli koristiti ili prodati u svrhu podmirenja duga na koji se Zahtjev za otpust/otpis duga odnosi bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, i
o Nemaju oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji (osim onih građana čija su navedena sredstva ovršena u cijelosti, ali su i dalje blokirani računi jer je iznos duga bio veći od iznosa raspoložih na računima za navedene svrhe (oročena novčana sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji)).
Dugove male vrijednosti u smislu Sporazuma čine oni dugovi koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
– dugovi građanina koji ima evidentiran iznos duga u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje kod Financijske agencije u ukupnom iznosu od najviše 35.000,00 kuna kumulirano po svim vjerovnicima na dan 30. rujna 2014. godine, s tim da se od toga najviše 25.000,00 kuna odnosi na dug prema vjerovnicima skupine A i istovremeno najviše 10.000,00 kuna odnosi na dug prema ostalim vjerovnicima, pri čemu iznos duga iz ove točke uključuje glavnicu i sve troškove, a ne uključuje kamate na evidentirani iznos duga,
– dugovi građanina kojemu je na dan 30. rujna 2014. godine račun blokiran dulje od 360 dana,
– dugovi građanina koji su na dan 30. rujna 2014. godine evidentirani u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje dulje od 360 dana i
– dugovi građanina prema prihvatljivom vjerovniku.

Vjerovnici skupine A su trgovačka društva i druge pravne osobe od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, kao i trgovačka društva od posebnog interesa u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio, sukladno točki II. Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine broj 120/2013), te trgovačka društva koja je osnovala Republika Hrvatska i javne ustanove koje je osnovala Republika Hrvatska.
Vjerovnici skupine B su sve pravne osobe osim onih koje pripadaju u skupinu A vjerovnika, slobodna zanimanja (profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima što uređuju obvezna osiguranja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar obveznika poreza na dohodak poput; samostalne djelatnosti zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, kao i druge slične djelatnosti) te osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta

Skip to content