Za grad Viroviticu paušalni porez za iznajmljivače 300 kuna godišnje

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na prvoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća vijećnici su usvojili Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na području Grada Virovitice. Prema usvojenoj Odluci, Grad neće dizati paušalni porez za privatne iznajmljivače.

Godišnji iznos poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu za područje cijele Republike Hrvatske do sada je iznosio 300,00 kuna, a iznos se množio s koeficijentom područja prema turističkim razredima. Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koje su stupile na snagu 1. siječnja ove godine, paušal za iznajmljivače kreće se u rasponu od 150 do 1.500 kuna godišnje. Ako jedinica lokalne samouprave same ne donese Odluku, primjenjivat će se Zakonom utvrđen iznos od 750,00 kn po krevetu/smještajnoj jedinici godišnje, što je više za 250 % u odnosu na sadašnju visinu paušala.

U Gradu Virovitici porez po krevetu plaćat će se 300,00 kuna godišnje. Inače, u prošloj je godini u Gradu uprihodovano 71.047,70 kuna poreza od iznajmljivača.

S obzirom na preporuku Turističke zajednice grada Virovitice na zadržavanje postojećeg iznosa paušalnog poreza te činjenicu da u Virovitici nema mnogo smještajnih kapaciteta namijenjenih za turizam, smatramo da bi povišenje paušalnog iznosa ugrozilo i ovako mali broj iznajmljivača. Grad redovito potiče privatne iznajmljivače te je upravo stoga predloženo zadržavanje postojećeg iznosa i u narednom razdoblju, poručuju u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Virovitice. (virovitica.hr)

Skip to content