Grad Virovitica kreditno se zadužuje do 30.000.000,00 kuna – dječji vrtić, sanacija odlagališta, poduzetničke zone i katastarska izmjera su prioritet

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na 10. sjednici Kolegija gradonačelnika razmotrena je Odluka o prihvaćanju financiranja investicija iz sredstava kredita u ukupnom predviđenom iznosu od 30.000.000,00 kuna i to za slijedeće investicije…Na 10. sjednici Kolegija gradonačelnika razmotrena je Odluka o prihvaćanju financiranja investicija iz sredstava kredita u ukupnom predviđenom iznosu od 30.000.000,00 kuna i to za slijedeće investicije:
– dogradnja i opremanje objekta dječjeg vrtića 2.000.000,00 kuna
– sanacija odlagališta otpada Virovitica 8.000.000,00 kuna
– izgradnja i rekonstrukcija javnih površina (ceste, nogostupi, mostovi i parkirališta) 15.000.000,00 kuna
– izgradnja poduzetničkih zona 2.000.000,00 kuna
– tehnička reambulacija i izrada katastarskog plana u svrhu izrade katastra nekretnina na području grada Virovitice 3.000.000,00 kuna

Tom prigodom gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin naglasio je da je do sada Grad Virovitica bio jedan od rijetkih gradova u Republici Hrvatskoj koji nije bio zadužen, te da je bolje da se Grad sada kreditno zaduži i na taj način pomogne domaćem gospodarstvu nego da ti ljudi završe na ulici i dođu nam jednog dana kao socijalni problem.

– Radi se o završetku dogradnje Dječjeg vrtića Cvrčak za koji je 80 posto sredstava dobiveno od Ministarstva za regionalni razvoj šumarstva i vodnog gospodarstva, a Grad mora osigurati 20 posto odnosno iznos od 1.220.000,00 kuna, no tu su i rashodi za izgradnju projektne dokumentacije, nadzor, vodni doprinosi, unutarnje uređenje objekta sa čime će investicija za Grad Viroviticu iznositi 2.500.000,00 kuna. Tu je i sanacija Gradskog odlagališta otpada za što je potrebno još oko 12.000.000,00 kuna jer Grad financira 40 posto, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 60 posto, te nastavak rekonstrukcije Mihanovićeve ulice do kružnog toka u Rusanovoj ulici i dijela Rusanove ulice kako bi vozače postepeno navikli da zaobilaze sam centar grada.

Uz te projekte Grad će završiti i projekt izgradnje ceste na Virovitičkim ribnjacima za što je od nadležnog ministarstva dobiveno 45 posto sredstava u iznosu od 1.500.000,00 kuna, završetak Poduzetničke zone III za koju smo ovih dana dobili smo 2.500.000,00 kuna od Ministarstva gospodarstva i prije nekoliko mjeseci 2.000.000,00 kuna iz Fonda za regionalni razvoj, pa bi do kraja godine što se tiče izgradnje cesta završili ovu zonu i na taj način omogućili našim poduzetnicima da započnu sa svojim investicijama.

Grad mora završiti i posao oko tehničke reambulacije i izrade katastarskog plana koji je nužno završiti da bi se utvrdilo kompletno stanje ne nekretninama na području grada. Vrijednost projekta je 10.000.000,00 kuna od čega je Grad uložio oko 5.000.000,00 kuna i stoga su potrebna sredstva da se taj projekt završi jer nema gradnje dok se ne riješe imovinsko pravni odnosi i vlasništva koja nisu definirana, jer mnogo projekta ovisi trenutno od tog projekta kao što je npr. gradska šetnica i objekti koji će se uz nju graditi objasnio je pojedinačne razloge kreditnog zaduženja gradonačelnik Ivica Kirin.

Skip to content