Grad Virovitica kreće s rješavanjem problematike pojavljivanja divljači u gradu

Na 6. sjednici Gradskog vijeća vijećnicu su usvojili Odluku o proglašenju površine izvan lovišta na području grada Virovitice, što je prvi korak u rješavanju problematike pojavljivanja divljači u naseljenim područjima. Navedena Odluka bit će sastavni dio Programa zaštite divljači izradu kojeg će Grad, u skladu sa Zakonom o lovstvu, pokrenuti u cilju rješavanja navedene problematike.

Naime, lovačke udruge i društva ne mogu vršiti odstrjel na površinama unutar 300 metara od naselja, a koja nisu obuhvaćena lovištem. Izradi predmetne Odluke pristupilo se zbog učestalih pojava predatora (lisica i kuna) u neposrednoj blizini, kao i samom naselju. Unutar obuhvata definiranog Odlukom, Grad Virovitica će pristupiti izradi Programa zaštite divljači koji će omogućiti zakonski opravdano uklanjanje divljači na najprihvatljiviji i najbrži mogući način. (virovitica.hr; foto: Ilustracija)

Skip to content