Grad Virovitica je među samo četiri grada u Hrvatskoj koji je riješio kvotu od 50 posto zahtjeva za legalizaciju

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Grad Virovitica je među samo četiri grada u Hrvatskoj koji je riješio kvotu od 50 posto riješenih zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada. Naime Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (AZONIZ) odredila je kvote tako da do kraja godine svi gradovi i županije moraju riješiti najmanje 50 posto predmeta, a onima koji to nisu učinili Agencija će nakon nove, skore revizije, uzeti onoliko predmeta koliko je potrebno da zbroj broja predmeta koje rješava i broja predmeta koje je do tog datuma riješilo nadležno upravno tijelo iznosi 50 posto. Revizija će ponovo biti u lipnju iduće godine, kad će morati riješiti najmanje 65 posto njih. Do kraja 2015. trebalo bi biti riješeno najmanje 80 posto zahtjeva, a početkom 2016. svi. Uz djelatnike Grada Virovitice koji su do sada riješili 2.279 riješenih zahtjeva odnosno 50.28 posto kvote su ispunili još samo Grad Dubrovnik, Grad Vukovar i Grad Rovinj dok je najbliži ispunjenju kvote do kraja godine Grad Zagreb koji je do sada riješio 47.14 posto zahtjeva.

Skip to content