Grad Virovitica izdao Rješenje za građenje KTC-u za Robni centar sa pratećim sadržajima i benzinsku postaju uz postojeću građevinu u Vukovarskoj ulici u Virovitici

Grad Virovitica izdao je Rješenje za građenje KTC-u na temelju kojeg se prema Zakonu o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja može pristupiti građenju poslovne građevine Robnog centra sa pratećim sadržajima i autopraonice i postaje za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom sa prenamjenom dijela postojeće građevine u prodajni prostor benzinske postaje sa pratećim sadržajem. Građevine će se izgraditi uz postojeće građevine KTC-a u Vukovarskoj ulici u Virovitici. Neto površina robnog centra 3.118,90 m², bruto površina praonice iznosit će 280,00 m², a benzinske postaje 344,00 m².

Skip to content