Grad Virovitica educirat će građane o pravilnom razvrstavanju otpada

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Uoči stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (1. studenog) Grad Virovitica planira pojačati edukativne aktivnosti tako da svakom domaćinstvu dostavi kratak letak s najbitnijim informacijama u svrhu pravilnog razvrstavanja otpada.

Podsjetimo, Zakon o održivom gospodarenju otpadom na snagu je stupio 2013. godine, a za provedbu dijela odredbi Zakona Vlada RH je bila obvezna donijeti Uredbu o načinu gospodarenja komunalnim otpadom. Predmetna Uredba donesena je 25. svibnja ove godine, a na snagu stupa 1. studenog. Nakon toga, gradovi imaju rok od 3 mjeseca za donošenje odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada u skladu sa Zakonom i Uredbom.

Slijedom toga, predstavnici Grada Virovitice i tvrtke Flora VTC održali su danas, 19. listopada, sastanak na kojem se govorilo o predstojećim edukativnim aktivnostima te je dogovoreno da će Flora pomoći pri izradi edukativnog letka za građane.

Nazočni su istaknuli kako moramo biti svjesni činjenice da i Gradsko odlagalište Virovitica ima svoje kapacitete te je nužno pravilno zbrinjavanje otpada i upravo stoga Gradska uprava kreće s edukativnim aktivnostima. Edukativni letak bit će dostavljen svakom domaćinstvu kao kratka smjernica kako postupati s otpadom, a cilj je da građani usvoje naviku odvajanja otpada tako da se što više korisnih sirovina iskoristiti jer osim što je to zakonska obveza, time stvaramo i zdrav okoliš.

 

Skip to content