Grad Virovitica donirao 70.000,00 kuna za rad župa u Taborištu i Milanovcu

Grad Virovitica je i ove godine povodom uskršnjihblagdana financijski pomogao rad župa u Milanovcu i Taborištu. Za nastavakizgradnje crkve Sv. Leopolda Mandića u Taborištu Grad Virovitica je izproračuna izdvojio 50.000,00 kuna, te zaizgradnju župnog dvora u Milanovcu 20.000,00 kuna. Ova financijska sredstava koja Grad izdvaja doprinijetće budućoj kvaliteti vjerskog i kulturnog života na prostoru grada Virovitice.Grad Virovitica je i ove godine povodom uskršnjih
blagdana financijski pomogao rad župa u Milanovcu i Taborištu. Za nastavak
izgradnje crkve Sv. Leopolda Mandića u Taborištu Grad Virovitica je iz
proračuna izdvojio 50.000,00 kuna, te za
izgradnju župnog dvora u Milanovcu 20.000,00 kuna. Ova financijska sredstava koja Grad izdvaja doprinijet
će budućoj kvaliteti vjerskog i kulturnog života na prostoru grada Virovitice.

Skip to content