Grad sufinancirao uređenje prve fasade

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Ovih danazavršeni su radovi na uređenju fasade na građevini u ulici Matije Gupca iznadposlovnog prostora Ve-Dal. U sufinanciranju obnove fasade na stambenom dijelugrađevine, Grad Virovitica je sudjelovao u pokriću 50% troškova ili 21.000,00kuna, a sukladno odluci Poglavarstva sa 92. sjednice. Radove na obnovi je izveo„Uzor“…Ovih dana
završeni su radovi na uređenju fasade na građevini u ulici Matije Gupca iznad
poslovnog prostora Ve-Dal. U sufinanciranju obnove fasade na stambenom dijelu
građevine, Grad Virovitica je sudjelovao u pokriću 50% troškova ili 21.000,00
kuna, a sukladno odluci Poglavarstva sa 92. sjednice. Radove na obnovi je izveo
„Uzor“- soboslikarsko-ličilački obrt vlasnika Nikole Grbića.

U toku su razgovori za sufinanciranje obnova fasada i za stambene građevine na
Trgu kralja Zvonimira (korzo), u ulici Matije Gupca (zgrada FINE), „Plevnikova“
zgrada (kod franjevačke apoteke) i stambeni dio zgrade iznad Hrvatske poštanske
banke.

Skip to content