Grad kreće u postupak izrade Urbanističkih planova uređenja Poslovne Zone 1 i Športsko-rekreacijske zone

Na današnjoj sjednici Gradskog poglavarstvautvrđeni su prijedlozi Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Poslovnezone Zapad 1“ i urbanističkog plana „Športsko rekreacijske Zone“ teme koji sutemeljeni na Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru grada Viroviticaza razdoblje 2005.-2008.g. i na GUP-u grada Virovitice kao strateškom dokumentuprostornog uređenja.

Na današnjoj sjednici Gradskog poglavarstva utvrđeni su
prijedlozi Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Poslovne zone Zapad 1“
i urbanističkog plana „Športsko rekreacijske Zone“ teme koji su temeljeni na
Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru grada Virovitica za razdoblje
2005.-2008.g. i na GUP-u grada Virovitice kao strateškom dokumentu prostornog
uređenja.

Zona obuhvata UPU-a „Poslovne zone Zapad 1“, površine 28,53
ha, predstavlja pretežito neizgrađen prostor koji je namijenjen izgradnji
objekata gospodarske namjene u skladu sa Generalnim urbanističkim planom grada
Virovitice, a zona je omeđena gradskom obilaznicom sa zapada i Strossmayerovom
ulicom s juga.

Zona obuhvata UPU-a „Športsko-rekreacijske zone“, površine
30,77 ha definirana je GUP-om na prostoru bivšeg vojnog kompleksa, odnosno
zapadnog dijela bivše vojarne. Prostor se nalazi u blizini centra grada
Virovitice, a predviđen je za športsko-rekreacijsku namjenu. Zbog ubrzanog
razvoja grada na području školstva, visokog obrazovanja te športa i rekreacije,
predmetni plan i njegova realizacija u bližoj budućnosti pridonijeti će
zadovoljavanja potreba grada Virovitice za športsko-rekreacijskim sadržajima.
Izrada plana biti će ugovorena nakon provedbe javnog natječaja za izbor najkvalitetnijeg
urbanističkog rješenja.

Skip to content