Grad i APN potpisali predugovor vezan za izgradnju stanova iz programa POS-a

Direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) Grga Ivezić  i virovitički …
Direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) Grga Ivezić  i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin potpisali su predugovor kojim se utvrđuje zajednički interes i spremnost pristupanju izgradnji stanova iz Programa POS-a. Ovim ugovorom određuju se pripremne radnje vezane za izgradnju stanova, a uključuju izradu geodetske snimke terena, izradu projekte dokumentacije za građevinu sa katalogom stanova i sl.

Skip to content