Godišnji obračun proračuna Grada Virovitice za 2007. godinu

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na današnjoj sjednici Gradskog poglavarstva Grada Virovitice razmatran je prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Virovitice 2007. godinu. Prihodi i primici planirani su na nivou proračunske 2007.godine u iznosu od 81.431.356,00 kuna, a ostvareni susa 102,5 % od plana i iznose 83.477.396,77kuna.Na današnjoj sjednici Gradskog poglavarstva Grada Virovitice razmatran je prijedlog Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Virovitice 2007.
godinu. Prihodi i primici planirani su na nivou
proračunske 2007.godine u iznosu od 81.431.356,00 kuna, a ostvareni su
sa 102,5 % od plana i iznose 83.477.396,77kuna.Rashodi
i izdaci na godišnjoj razini planirani su u iznosu od 81.648.372,00
kuna,a
ostvareni su u iznosu od 77.616.434,91 kuna ili 95,1% od plana.

Preneseni višak prihoda iz 2006. godine
planiran je u iznosu od 217.016,00 kuna. Višak prihoda u 2007. godini ostvaren
je u iznosu od 5.860.961,86 kuna.

Promatrajući prihode i primitke tekuće
2007. godine zajedno sa prenesenim
viškom iz 2006. godine, ukupno na dan
31. prosinca 2007. godine ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 6.077.978,39 kuna koji je
raspoloživ u idućem obračunskom razdoblju, odnosno u 2008. godini.

Prihodi poslovanja ostvareni su sa
102,6%, odnosno od planiranih 77.583.612,00 kuna ostvareno je
79.600.163,18kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine ostvareni su sa 100,8% u iznosu od 3.877.233,59kuna od planiranih
3.847.744,00 kuna. Rashodi poslovanja realizirani su u
iznosu od 47.026.741,95 kuna ili 97,6 od planiranih 48.160.994,00 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
ostvareni su u iznosu od 28.836.117,08kuna u odnosu na plan od 31.730.378,00
kuna, odnosno sa 90,9%. Izdaci
za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su sa 99,8% u iznosu od
1.753.575,88 kuna od planiranih 1.757.000,00 kuna.

Skip to content