Flora VTC prošle godine zabilježila izvanredne poslovne rezultate: Uložili 10 milijuna kuna iz EU fondova, proširili paletu usluga i otvorili nova radna mjesta

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Možete li nam predstaviti 2021. godinu – kako se druga godina pandemije Covida-19 odrazila na poslovna postignuća? Jeste li imali problema i u kojem smislu? Što očekujete od nove godine? Pitanja su to koje smo postavili predstavnicima gradskog komunalnog poduzeća Flora VTC d.o.o.

– Iznenadna pandemija koronavirusa 2020. godine, osim javnozdravstvene ugroze neviđenih razmjera, uzrokovala je i lančani pad gospodarske aktivnosti u svim državama i na svim kontinentima. To je izazvalo najveću gospodarsku krizu još od Drugog svjetskog rata i u Hrvatskoj je smanjenje potrošnje i aktivnosti poduzeća dovelo do snažnog pada BDP-a.

Zbog toga, već drugu godinu poduzimamo niz mjera prvenstveno radi očuvanja radnih mjesta, likvidnosti i osiguranja održivog razvoja poduzeća. Zahvaljujući tim mjerama, koje su poduzete smisleno, kvalitetno i na vrijeme, spriječili smo otpuštanja i zadržali prihode. Korisnicima naših usluga i nadalje smo osigurali najviši nivo kvalitete i pouzdanost usluge – ističu u Flori VTC d.o.o.

Kako bi u teškim okolnostima zadržali visok nivo investicijskih aktivnosti te tako najbolje ublažili ekonomske posljedice pandemije, još prije dvije godine intenzivirali su aktivnosti oko maksimalno mogućeg korištenja dostupnih sredstava iz EU fondova.

ISPUNILI EU KRITERIJE

– Upravo taj potez ispravnim i plodonosnim se pokazao u 2021. godini, u kojoj smo realizirali više od 10 milijuna kuna investicija sufinanciranih iz ovih izvora. Nitko od hrvatskih komunalnih tvrtki iz naše branše nije uspio ostvariti ni polovično ovakav rezultat. Osim investicija u nabavku, obnavljanje i osuvremenjivanje osnovanih sredstava, putem EU sufinanciranja investirali smo i pokretanje potpuno nove poslovne djelatnosti i tako „otvorili“ nova radna mjesta i proširili paletu usluga prema građanima i poslovnim subjektima. Nabavili smo i ustrojili rad mobilnog postrojenja za reciklažu građevnog i glomaznog otpada, jedinog takvog u Hrvatskoj. Ova investicija nam razvojem i diversifikacijom djelatnosti omogućava nove prilike za razvoj i napredovanje – kažu u Flori VTC d.o.o.

Nakon 16 godina, prošle godine u potpunosti su promijenili sustav obavljanja usluge sakupljanja otpada, kao i obračun troškova načelom „onečišćivač plaća“. Uvedeno je plaćanje varijabilnog dijela cijene javne usluge za predanu količinu miješanog komunalnog otpada, a novim Cjenikom je određena visina jedinične cijene za volumen predanog otpada. Opisani sustav sakupljanja komunalnog otpada i način naplate javne usluge potiče korisnika da odvojenim sakupljanjem preda davatelju javne usluge što manju količinu miješanog komunalnog otpada, kako bi mu sukladno tome bila obračunata niža cijena javne usluge, naglašavaju.

– Uz suradnju s vlasnicima, jedinicama lokalne samouprave te također uz sufinanciranje iz nacionalnih programa, u prošloj godini ostvarili smo preduvjete za ispunjavanje svih zadanih EU kriterija i ciljeva u ovoj djelatnosti: povećanje učinkovitosti i dostizanje stopa odvojenog sakupljanja te recikliranja otpada. Nabavljene su posude za sve vrste odvojeno sakupljenog otpada te pripremljene platforme za konačno rješavanje skupljanja i zbrinjavanja odvojeno sakupljenog biorazgradivog otpada. Uz proširenje Odlagališta, odnosno izgradnjom novih kazeta za komunalni otpad, stvoreni su temelji za sljedeće desetogodišnje nesmetano upravljanje ovom problematikom – ocjenjuju u ovom poduzeću.

NOVI POSLOVNI ISKORAK

Poslovni rezultat FLORA VTC d.o.o. u 2021. godini nadmašio je prognoze i očekivanja, a može se smatrati izvanrednim.

– Jasno je da su Florini planovi razvoja uokvireni i usmjereni kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Moramo svoju šansu tražiti u jačanju kapaciteta za djelovanje u takvim gospodarskim uvjetima. U sljedećem kratkoročnom razdoblju nužno je izraditi ekonomske i fiskalne projekcije, provesti reforme u smislu pronalaženja poslovnog modela koji može akceptirati investicijske potencijale definirane kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Najveću prijetnju smanjenju prihoda kao i drastične devastacije financijskih potencijala čini nam konačna Zakonom regulirana reorganizacija gospodarenja posebnim kategorijama otpada. U slučaju provedbe ove nove zakonske regulative, neminovan je značajan reorganizacijski preustroj Flore kao i degresija broja zaposlenih. Upravo zbog toga, prvenstveni zadatak nam je u sljedećem razdoblju uložiti sve napore kako bismo amortizirali ovaj udar. Samo štednja, ekonomičnost, kontrola i nadzor u ovom slučaju nisu dovoljni. Nužan nam je značajan poslovni iskorak koji će dovesti do opravdanog novog zapošljavanja i novih poslovnih perspektiva – o novoj godini i novim izazovima zaključuju u Flori VTC.

(www.icv.hr)

Skip to content