EU potpore za proizvodnju prehrambenih proizvoda – prijaviti se mogu proizvođači mesnih prerađevina, sireva, ulja, tjestenine, voćnih sokova…

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dugoočekivani natječaj za mjeru 4.2.1. – Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima.

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike koji se bave preradom ili se planiraju baviti preradom poljoprivrednih proizvoda da se za informacije, savjete, pisanje projektne prijave i provedbu projekta obrate u Razvojnu agenciju VTA. to mogu učiniti osobnim dolaskom, pozivom na broj 033/638-882 ili putem e-maila: ured@vta.hr, poručuju iz Agencije VTA.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici bespovratnih potpora su pravne i fizičke osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda prije 30. rujna 2022. godine. Na primjer, prihvatljivi su proizvođači mesnih prerađevina, sireva, ulja, voćnih sokova, tjestenine, džemova, kavovina, itd…

Prihvatljivi korisnici su također i pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika prije 30. rujna 2021. godine, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Razina i visina potpore

Minimalni iznos potpore po projektu iznosi 15.000 EUR

Maksimalni iznos potpore iznosi 200.000 EUR za korisnike početnike i 2.000.000 EUR za sve ostale korisnike

Razina potpore je do 50% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Dozvoljene (prihvatljive) aktivnosti za ovu mjeru su:

  • Objekti za preradu s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
  • Strojevi i oprema za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade
  • Objekti za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • Objekti za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
  • Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
  • Gospodarska vozila
  • Kupnja zemljišta i objekata, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova
  • Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17 Uredbe EU br. 1305/2013
  • Opći troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
  • Nematerijalni troškovi – kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Prijave se podnose do 4. svibnja 2023. godine. (eufondovi.hr; Ilustracija: Thinkstock)

Skip to content