Erasmus+ u Industrijsko-obrtničkoj školi Virovitica: Nastavnice Maja Ivanac i Marina Nemet sudjelovale na tečaju na Malti

Nastavnica biologije Maja Ivanac i nastavnica kemije Marina Nemet iz Industrijsko-obrtničke škole Virovitica sudjelovale su na tečaju „ Empowerment in ICT Skills“ na Malti u sklopu Erasmus+ KA1 projekta „Getting into ICT shape,“ (Dolaženje u IKT formu) koji se u školi provodi od 1. srpnja 2019. godine.

U organizaciji The Executive Training Institute of Malta (ETI), tečaj je trajao od 11. do 15. studenog 2019., a na kojemu su, osim dviju nastavnica iz virovitičke Industrijsko-obrtničke škole, sudjelovala i dva nastavnika iz Italije, četiri nastavnika iz Njemačke i jedna nastavnica iz Poljske.

Tečaj je namijenjen nastavnicima koji žele upoznati razne softverske i online alate uz pomoć kojih mogu integrirati tehnologiju u svoj rad.
Poučavanje na tečaju je bilo interaktivno, s temeljnim frontalnim predavanjem o određenom alatu ili programu te individualnom i skupnom projektnom radu. Svi sudionici morali su imati najmanje B1 razinu znanja engleskog jezika, budući da su radionice bile u obliku brainstorminga, analize i rješavanja zadanih problema. Predavanje na tečaju pomoglo je sudionicima postaviti alate kao što su blogovi i web-stranice i primijeniti online alate kao što su Learning Apps, Ed Puzzle i slični… Od sudionika se tražilo da razmisle o alatima i aktivnostima, potičući raspravu u vezi vlastitih znanja i vještina, njihovim pristupom nastavi u odnosu na sposobnosti i znanja današnjih učenika te na prilagodbu korištenja alata u svakodnevnim situacijama i kontekstima učenja i poučavanja.

Razmjena sudionika ICT-a i pedagoškog znanja poticala se kroz raspravu čime su se razvijale jezične vještine sudionika. Poticalo se sudionike na promišljanje o vlastitim metodama nastave, u odnosu na primjenu tehnologije u razredu uvođenjem svijesti o načinima integracije ICT-a koristeći praktične i iskustvene metode.

Završni zadatak bio je projektni u kojemu je svaka skupina predstavila usvojenost danih sadržaja tijekom tjedna. Predavačica je analizirala svaki projektni uradak i pohvalila rad svih skupina.

Zaključak je da dobro osmišljen sat može biti potkrijepljen i samo uvodnom online igrom ili zadanom online zadaćom koje mogu biti poticaj za kreativan, nov pristup radu.

Sudionici su potaknuti na ustrajnost u radu i slobodu u kreiranju kreativne i poticajne nastave uz pravilno doziranu uporabu online alata , a sve s ciljem da pripremimo učenike za svakodnevne životne situacije – da ih naučimo promišljati, zaključivati i iznositi svoje mišljenje.
Nakon edukacija, sudionici su iskoristili slobodno vrijeme za obilazak Malte i upoznavanje njenih znamenitosti. Posjetili su glavni grad Valletu, najviši (tzv. “tihi grad”) grad u središtu Malte – Mdinu te tradicionalno ribarsko mjesto u jugoistočnoj regiji Malte Marsaxlokk . (virovitica.hr, Industrijsko-obrtnička škola Virovitica)

Skip to content