EKOLOŠKI NAPREDAK U tri godine u virovitičkom Reciklažnom dvorištu više od 832 tone različitog otpada predano na oporabu

Od otvaranja u veljači 2021. godine, virovitičko Reciklažno dvorište postalo je ključan dio lokalnog sustava za kružno gospodarenje otpadom. Ova inicijativa, koja je započela s ciljem olakšavanja građanima odlaganja gotovo 50 različitih vrsta otpada na jednom mjestu, postigla je značajne rezultate i napredak u promicanju održivih praksi u našoj lokalnoj zajednici. Pokazatelj uspjeha Reciklažnog dvorišta je podatak da je od otvaranja do danas zbrinuto više od 832 tone različitog otpada, što ukazuje i na visok stupanj prepoznavanja, prihvaćanja i aktivnog sudjelovanja građana naše lokalne zajednice.

– Kroz svoj rad, Reciklažno dvorište doprinijelo je očuvanju okoliša i promicanju ekološke svijesti među građanima. Osim što pruža mogućnost besplatnog zbrinjavanja otpada fizičkim osobama, dvorište nadopunjuje sustav odvojenog prikupljanja otpada koje provode kućanstva, kao i višestambeni objekti, sprječavajući nepropisno odlaganje otpada – rekao je Borna Đurđević, rukovoditelj službe sakupljanja komunalnog i tehnološki neopasnog otpada i odlagališta otpada tvrtke Flora.

Ističe kako je Reciklažno dvorište postalo neizostavan dio svakodnevnog života građana ne samo grada Virovitice, već i devet okolnih naselja, a to potvrđuje zavidna brojka zbrinutog otpada. Besplatno odlaganje različitih vrsta otpada, uključujući papir, plastiku, metal, tekstil i druge materijale, postalo je standardna praksa koju su građani rado prihvatili. Unatoč uspjehu, rad Reciklažnog dvorišta nije bez izazova. Globalni događaji poput pandemije COVID-19 i rat u Ukrajini utječu na tržište reciklabilnih sirovina, stvarajući poteškoće u plasmanu otpada.

Globalni problemi imaju značajan utjecaj na kružno gospodarenje otpadom, posebno na plasman reciklabilnih sirovina. Tržište za plasman reciklabilnih komponenti otpada postalo je vrlo skućeno te za većinu odvojeno prikupljanje kategorija otpada sada plaćamo visoke iznose za njihovo preuzimanje na oporabu. Unatoč tome još uvijek uspijevamo pronaći zadovoljavajuće modele za daljnje zbrinjavanje reciklabilnih vrsta otpada kako bi i dalje ta usluga bila besplatna ili što jeftinija – objašnjava B. Đurđević.

Kada je riječ o interakciji s građanima, Reciklažno dvorište naišlo je na pozitivan odjek. Korisnicima koji dovezu otpad, ljubazni djelatnici pružaju podršku i edukaciju, što olakšava cijeli proces.

Također, iako Reciklažno dvorište djeluje u skladu s odredbama zakonske regulative koja precizno definira vrste otpada koje se tamo mogu zaprimati, Flora VTC je ponudila više – osigurala je potpunu uslugu zbrinjavanja otpada.

U blizini Reciklažnog dvorišta je Odlagalište otpada u sklopu kojega postoje kapaciteti za prihvaćanje drugih vrsta otpada, a koje nisu obuhvaćene zakonskim odredbama za reciklažno dvorište. Na ulazu na Odlagalište zaprimamo i neke druge kategorije otpada iz kućanstava (poput biootpada), kao i neke vrste otpada iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti, naravno u manjim količinama i ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, uključujući glomazni i građevinski otpad – ističe Đurđević.

Uz sve to, ostala stacionarna reciklažna dvorišta u okolnim općinama pružaju dodatne mogućnosti za građane da odgovorno zbrinu svoj otpad, potičući ekološku osviještenost i brigu za buduće generacije.

(icv.hr, žđl, Foto: Ž. Đaković Leš)

Skip to content