Državne institucije

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Virovitica

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Virovitica

Hrvatska poljoprivredna agencija Područna služba Virovitica

 • Voditelj: Davor Vondra
 • Vladimira Nazora 2
 • 33000 Virovitica
 • Tel. 033 721 282
 • Fax. 033 721 282

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Područni ured Virovitica

Državna geodetska uprava – Područni ured za katastar Virovitica

Porezna uprava – Ispostava Virovitica

 • Pročelnica: Mladenka Vuković Simonović
 • Ljudevita Patačića 1
 • 33000 Virovitica
 • Tel. 033 841 550

Državni ured za reviziju Virovitica

 • Pročelnik:Tomislav Saić, dipl. oec.
 • Trg kralja Petra Svačića 23
 • 33 000 Virovitica
 • Tel. 033 729 935
 • Fax 033 729 936
 • E-adresa dur.virovitica@revizija.hr

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Virovitica

Policijska uprava Virovitičko-podravske županije

Državna uprava za zaštitu i spašavanje Virovitica

Ministarstvo financija – Carinska uprava – Carinarnica Virovitica

Hrvatska poljoprivredna komora

 • Rukovoditeljica Područnog odjela: Ljubica Kravarčšan, dipl. ing. agr.
 • Ivana Gorana Kovačića 13, 33 000 Virovitica
 • Tel: 033/800-970
 • Fax: 033/800-970
 • Mob: 091/4882-804
 • e-mail: ljubica.kravarscan@komora.hr

Centar za socijalnu skrb Virovitica