Drava4Enjoy: Otvorena biciklistička ruta

U sklopu IPA programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska, bespovratnim sredstvima EU financiran je projekt „Experience and enjoy the Drava Valley by bicycle“ (Doživite i uživajte u Dravskoj nizini biciklom), akronima „Drava4Enjoy“. Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija, a partneri su mađarski grad Szentlörinc i Razvojna agencija VIDRA.

Virovitičko-podravska županija je kroz projektne aktivnosti obnovila kuriju Janković u Kapela Dvoru u budući Turističko-edukacijski centar za biciklistički turizam, dok je na području grada Szentolörinca izgrađeno novih 7 km biciklističkih staza te označeno 10 km postojećih staza.

Po isteku projekta, mađarski partneri su dobili uporabnu dozvolu te je 4. veljače upriličena svečanost otvaranja novoizgrađenih dionica biciklističkih staza na području grada Szentlörinca. U ime hrvatskih partnera,svečanosti je nazočila Sanja Bošnjak, zamjenica župana Virovitičko-podravske županije, koja je zajedno s Nagy Csaba, županom Baranja županije te starim i novim gradonačelnikom Szentlörinca, pustila u korištenje novoizgrađenu rutu biciklističkih staza. (vpz.com)

Skip to content