Doznajte tko će biti u Gradskom savjetu mladih sljedeće tri godine

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Virovitice, održanoj u srijedu, 27. rujna, vijećnici su izabrali članove Gradskog savjeta mladih na vrijeme od tri godine.

Gradski savjet mladih savjetodavno je tijelo Grada Virovitice, ima 9 članova te zamjenike članova, a zadaća mu je promicanje i zagovaranje prava, potreba i interesa mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje.

U Gradski savjet mladih izabrani su sljedeći članovi sa zamjenicima:

1. Renata Taušan – članica, Tomislav Kožnjak – zamjenik članice
2. Tihana Funko – članica, Filip Vida – zamjenik članice
3. Rea Pranjić – članica, Sophie Marmann Palfi – zamjenica članice
4. Toni Petrović – član, Ivana Ćavarušić – zamjenica člana
5. Melita Grgić – članica, Edita Vidak – zamjenica članice
6. Vivien Svirkovska – članica, Iva Blažev – zamjenica članice
7. Mario Grgurić – član, Kornelija Portata – zamjenica člana
8. Mirela Krmpotić – članica, Kristina Sajbert – zamjenica članice
9. Matija Jandrić – član, Franjo Knežević – zamjenik člana

Skip to content