Donesena Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za hortikulturno uređenje grada

U cilju kvalitetnog dugoročnog planiranja hortikulturnog uređenja grada, potrebno je sagledati cjelokupno postojeće stanje vegetacije u gradu te izraditi planove njene revitalizacije na lokacijama gdje je to potrebno, odnosno donijeti  planove uređenja za dijelove koji nisu obuhvaćeni kratkoročnim planovima.

Ovogodišnja nagrada za 1. mjesto za najuređeniji grad u kategoriji do 30.000 stanovnika te niz drugih nagrada u istoj kategoriji, imperativ su koji se mora opravdati još većim zalaganjem te stručnim radom na području hortikulture kao jednog od najvažnijeg segmenta predmetne problematike. Budući da se kontinuitet kvalitetnog rada na uređenju grada želi postići dugoročnim planiranjem te sudjelovanjem raspoloživih kadrovskih resursa na današnjoj sjednici Kolegija gradonačelnika osnovano je i imenovano Stručnog povjerenstvo za hortikulturno uređenje grada

 

Za članove povjerenstava imenovani su:

 

1. Marijo Klement, ing. , za predsjednika

2. Vesna Tot, dipl. ing.arh., za člana

3. Dinko Rujer, dipl. ing. poljop., za člana

4. Domagoj Horvat, dipl. ing. šum., za člana

5. Nedjeljka Županić, hortikulturno-pejzažni tehničar, za člana

6. Davor Špoljarić, dipl. ing. poljop., za člana

7. Krunoslav Kovač, ing.arh., za člana

 

Zadaće Povjerenstva su:

– napraviti snimku postojećeg stanja hortikulture po ulicama (vrste, broj, starost)

– napraviti prijedlog hortikulturnog rješenja za svaku ulicu i trg

– napraviti prijedlog hortikulturnog rješenja uz nerazvrstane ceste na cijelom području grada

– napraviti prijedlog programa obnove i sadnje hortikulture Grada Virovitice

Utvrđene zadaće Povjerenstvo će obaviti najkasnije do 31. prosinca 2012.

 

Skip to content