Donesena Odluka o dodjeli još 5 stipendija, Grad trenutno stipendira 21. studenta, idući natječaj već u listopadu

kolegijGradonačelnik Ivica Kirin donio je Odluku o dodjeli stipendija Grada Virovitice. Navedenom Odlukom, nakon provedenog Natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja grada Virovitice koji je objavljen u Virovitičkom listu i na web stranici Grada Virovitice 29. ožujka Komisija za dodjelu stipendija donijela je Konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija. Tako je stipendija za akademsku godinu 2012./2013. za prvu godinu studija dodijeljena Teji Krišto, studentici II. semestra sveučilišnog preddiplomskog studija logopedije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stipendije za akademsku godinu 2012./2013. za više godine studija dodjeljuju se

         Mariju Petrinjaku, studentu VI. semestra sveučilišnog preddiplomskog studija glazbe na bečkoj akademiji, Universitat fur Musik und darstellende Kunst Wien,

         Endiju Keresturiju, studentu VIII. semestra, sveučilšnog diplomskog studija fizike-geofizike, smjer meteorologija i fizička oceanografija na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

         Dori Golub, studentici VI. semestra sveučilšnog preddiplomskog studija komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,

         Draženu Betlemoviću, studentu IV. semestra stručnog upravnog studija na Parvnom fakultetu Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku.

Sa ovih pet stipendija Grad Virovitica samo ove godine stipendira 11 studenata te trenutno 21. studenta rekao je prilikom obrazlaganja ove Odluke pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Alen Bjelica uz napomenu da će idući natječaj biti raspisan već u listopadu.  

Skip to content