Donesena Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

940Na sjednici Gradskog vijeća Grada Virovitice donesena je Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi. Naime Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 90/11) na nezakonito izgrađenoj zgradi izgrađenoj protivno prostornom planu može se ozakoniti najviše dvije etaže od kojih je druga potkrovlje, osim ako odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave nije određen veći broj etaža za nezakonito izgrađene zgrade unutar i/ili izvan građevinskog područja.

Gradsko vijeće donijelo je Odluku da se osim dvije već spomenute etaže od kojih je druga potkrovlje mogu ozakoniti još dvije nadzemne etaže ako se takva zgrada nalazi unutar građevinskog područja, odnosno jedna nadzemna etaža ako se takva zgrada nalazi izvan građevinskog područja

Skip to content