Podnesite zahtjev za korištenje zemljišta za postavljanje pokretnih radnji i naprava za Rokovo

14

Pozivamo sve zainteresirane da se što prije jave u Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo Grada Virovitice kako bi podnijeli zahtjev za korištenje zemljišta za postavljanje pokretnih radnji i naprava za vrijeme obilježavanja Dana grada kako bi osigurali što bolje mjesto.

 Jedinične cijene za korištenje zemljišta za postavljanje pokretnih radnji i naprava za vrijeme obilježavanja Dana grada u terminu od 05. 08. 2012. do 17. 08. 2012. godine na javnih površinama u obuhvatu 0-te zone grada u iznosu od:
200 kn na dan za pokretne radnje i naprave površine do 2 m2
400 kn na dan za pokretne radnje i naprave površine od 2m2 do 10m2
600 kn na dan za pokretne radnje i naprave površine od 10m2 do 30m2
800 kn na dan za pokretne radnje i naprave površine od 30m2 do 50m2.

Za pokretne radnje i naprave površine iznad 50m2 pored cijene iz stavka 1. ove točke
za svaki slijedeći m2 u iznosu od:
3 kn na dan za pokretne radnje i naprave površine od 51m2 do 100m2
2 kn na dan za pokretne radnje i naprave površine od 101m2 do 1000m2
1 kn na dan za pokretne radnje i naprave površine više od 1000m2.

Na Kolegiju je također odlučeno da se obrtnicima i tvrtkama sa područja grada Virovitice naknade umanjuju za 30%.

Korisnici javne površine, ugostitelji koji su zakupili javnu površinu sa svrhom pripremanja i prodaje gotove hrane i drugih svježih prehrambenih proizvoda, moraju uplatiti 2.000,00 kuna akontacije za korištenje javne površine u navedene svrhe, prije izdavanja rješenja nadležnog Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo.Navedeni uplaćeni iznos akontacije u visini od 2.000,00 kuna koji se mora uplatiti prije izdavanja rješenja nadležnog Upravnog odjela, služit će za čišćenje zakupljene javne površine ukoliko, zakupnik sam zakupljenu javnu površinu ne dovede u prvobitno stanje, u staju u kojem mu je zakupljena javna površina predana na korištenje. Ukoliko zakupljena javna površina, bude dovedena u prvobitno stanje u kakvom je predana u zakup uplaćeni iznos akontacije u cjelokupnom iznosu se vraća korisniku javne površine.

Korisnici javne površine, ugostitelji koji vrše točenje alkoholnog i bezalkoholnog pića na zakupljenoj javnoj površini obvezni su uplatiti, jednokratni novčani iznos u visini od 400,00 kuna za potrebe korištenja javnih ekoloških wc-a, toaleta, svojih korisnika.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 033/721-245 ili na broj mobitela 099/310-69-36.

 

Skip to content