Dobivena suglasnost Ministarstva kulture za zaštićeni Park oko dvorca u Virovitici

Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnimvrijednostima Virovitičko – podravske županije donijelo je Pravilnik ounutarnjem redu za zaštićeni Park oko dvorca u Virovitici u kolovozumjesecu 2007. godine. Pravilnik je dostavljen Ministarstvu kulture nasuglasnost, a  prije usvajanja od strane Upravnog vijeća ustanove.
Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko – podravske županije donijelo je Pravilnik o unutarnjem redu za zaštićeni Park oko dvorca u Virovitici u kolovozu mjesecu 2007. godine. Pravilnik je dostavljen Ministarstvu kulture na suglasnost, a  prije usvajanja od strane Upravnog vijeća ustanove. Ministarstvo kulture je dalo suglasnost na Pravilnik o unutarnjem redu Parka oko dvorca Pejačević u Virovitici. Stari park oko dvorca Pejačević u Virovitici je zaštićen 1967. godine kao spomenik parkovne arhitekture. Park, nastao je početkom 19. stoljeća , a sam dvorac je sagrađen 1804. godine. U  sveukupnoj površini od 4,79 ha je u društvenom vlasništvu.

U bogatom inventaru parka ističu se slijedeće vrste: Platanus aceriflora, Acer negundo, Picea excelsa, Betula verrucosa, Fraxinus excelsior, Salix babylonica, Aesculus hippocastanum, Tilia sp., Populus alba, Quercus robur fastigiata, Castanea sativa, Pseudotsuga taxifolia, Ligustrum ovalifomidalis, Pinus silvestris, Catalpa bignonioides, Sophora japonice, Buxus sempervirens, Gingko biloba, Syringa vulgaris, Acer dasycarpum, Carpinus betulus, Pinus nigra, Magnolia soulangeana, Gleditschia triacanthos, Juglans nigra, Taxodium distichum, Larix europaea, Acer platanoides, Tamarix sp., Picea purgens, Acer campestre… Za zaštićeni Park oko dvorca Pejačević je 1996. godine izrađena „Studija zaštite i obnove gradskog parka“, ali još nije izrađen Projekt obnove za zaštićeni park.

Skip to content