Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija na području grada Virovitice

Virovitica, 06. ožujka 2009.g.

Poziv za nadmetanje za deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju na području grada Virovitice objavljen je 23. veljače 2009. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Dokumentacija za nadmetanje nalazi se u privitku. (rar)Dokumentacija za nadmetanje

Skip to content