Davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Virovitice – istok.

dimnjakNa današnjoj sjednici Kolegija gradonačelnika razmotrena je Odluka o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Virovitice – istok. Ovom Odlukom utvrđuje se namjera davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za istočnu zonu grada Virovitice. Minimalna naknada za koncesiju iznosi 6.000,00 kuna godišnje, a koncesija se daje na rok od 10 godina. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude biti će najviša ponuđena naknada za koncesiju, a rok za predaju ponuda je 30 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Predmet koncesije, prirodu i opseg djelatnosti koncesije, osobne, stručne, tehničke i financijske uvjete koje moraju ispunjavati ponuditelji utvrđena su Odlukom o komunalnim djelatnostima i Odlukom o dimnjačarskoj službi.

Predloženo je i stručno povjerenstvo i to:

1. Dinko Rujer za predsjednika,

2. Siniša Palm, za člana,

3. Anja Duršot, za člana.

 

1. Darko Bukovšak, za zamjenika predsjednika,

2. Zdravko Kovačević, za zamjenika član,

3. Vladimir Lještak, za zamjenika člana.

 

Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo utvrdio je procijenjenu vrijednost koncesije u iznosu od 60.000,00 kuna i izraditi će dokumentaciju za nadmetanje.

 

Skip to content