Održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

z vijeceU utorak 26. ožujka održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice.  Sjednici, kojoj je predsjedavala predsjednica Lahorka Weiss, između ostalog donesene su slijedeće odluke, rješenja i planovi te razmotrena izvješća i informacije:

– Odluka o uporabi grba, zastave, logotipa i naziva Grada Virovitice,
– Odluka o izmjenama Odluke o mjesnoj samoupravi,
– Odluka o izmjenama Odluke o određivanju granica područja naselja Grada Virovitice,
– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
– Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Plin VTC d.o.o. za zaduživanje,
– Odluka o davanju jamstva za zaduživanje trgovačkog društva Plin VTC d.o.o.,
– Odluka o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) u poduzetničkim zonama grada Virovitice,
– Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br. 2011/2, čk.,br. 2019/3, čk.br. 2160 i čk.br. 2018/3,

– Odluka o izboru osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
– Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2013.g.
– Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu za 2013.godinu
– Plan rashoda za materijal, dijelova i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama u 2013.godinu
– Poslovnik o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice
– razmotreno Izvješće o radu Regionalne energetske agencije Sjever (REA Sjever) za 2012.g.
– razmotreno Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Virovitice za 2012.godinu
– razmotreno Izvješće o poslovanju tvrtke Flora VTC d.o.o. za 2012. godinu
– razmotreno Izvješće o financijskoj učinkovitosti poslovanja Virkoma d.o.o. za 2012. godinu
– razmotreno Izvješće o poslovanju tvrtke PLIN VTC d.o.o. za 2012. godinu
– razmotreno Izvješće o financijskoj učinkovitosti poslovanja Poslovnog parka Virovitica d.o.o. za 2012. g.
– razmotreno Izvješće o stanju u prostoru grada Virovitice za razdoblje 2009.-2012. godine
– razmotrena Informacija o gospodarstvu grada Virovitice za 2012.g.

– razmotreno Izvješće o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada Virovitice u 2012.g.
– razmatranje Informacije o provođenju programa socijalne skrbi u 2012. godini
26. razmotrena Informacija o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarnih nepogoda u 2012. godini
– razmotrena Informacija o radu i izvršenim aktivnostima na području mjesnih odbora Grada Virovitice za 2012.godinu
– doneseno Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Sjever (REA Sjever)
– doneseno Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Sjever (REA Sjever)

 

 

Skip to content