Održana 21. sjednica Gradskog vijeća

vijece 21U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije u četvrtak 20. prosinca održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Na sjednici je između ostalog:

 

–         donesena Izmjena i dopuna Proračuna Grada Virovitice za 2012. g.,

–         donesena Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g.,

–         donesena Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Virovitice u 2012. g.,

–         donesena Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Virovitice za 2012.g.,

–         donesena Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. g.,

–         donesena Izmjena Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2012.g.,

–         donesena Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake za 2012.g.,

–         donesena Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice,

–         donesena Odluka o prijenosu imovine trgovačkom društvu Flora VTC d.o.o.,

–         donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o darovanju zemljišta čk.br. 1175/5 površine 5.200 m2 k.o. Virovitica,

–         donesena Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Virovitice,

–         donesena Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Virovitice u 2012. godini,

–         donesene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2013.g.,

–         razmotreno Izvješće o radu Razvojne agencije Sjever – DAN za 2011.g.,

–         donesen Prijedlog za razrješenje zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području grada Virovitica

 

 

Skip to content