Održana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

U velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Nakon održanog aktualnog sata vijećničku prisegu položio je Ivan Špehar koji će u Gradskom vijeću zamijeniti Vesnu Hercigonju. Nakon polaganja prisege sjednica je nastavljena po slijedećem Dnevnom redu:

 1. Aktualni sat
 2. Izvješće Mandatnog povjerenstva
 3. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 4. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2012. godinu
 5. Donošenje Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) u poduzetničkim zonama Grada Virovitice
 6. Donošenje Odluke o produženju ugovora za zakup poljoprivrednog zemljišta na području grada Virovitice za sjetvenu 2012/2013.godinu
 7. Donošenje Odluke o izuzimanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Virovitice i stavljanje na raspolaganje Općini Špišić Bukovica
 8. Donošenje Odluke o donošenju izmjene Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa  i velikih nesreća za područje grada Virovitice
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
 10. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Virovitice
 11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju II. Izmjena Sporazuma o osnivanju ustanove „REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER“
 12. Razmatranje Izvješća o radu Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije za 2011.g.
 13. Razmatranje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za razdoblje 01.01.-31.12.2011.g.
 14. Razmatranje Informacije o provođenju mjera socijalne karte Grada Virovitice za 2011.g.
 15. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području Grada Virovitice u 2011.g
 16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Viroviticu u 2011.g.
 17. Donošenje Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Virovitica
 18. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Virovitica
 19. Donošenje Rješenja o razrješenju članova Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Virovitica
 20. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Virovitica
 21. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za financije i proračun
 22. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za raspolaganje nekretninama
 23. Pitanja i prijedlozi.

 

Skip to content