U četvrtak 22. rujna u 16.30 sati održat će se 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, s početkom u 16,30 sati u četvrtak 22. rujna 2016. godine održat će se 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Na sjednici će se između ostalog naći sljedeće točke Dnevnog reda:

1. Aktualni sat
2. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
3. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje siječanj-lipanj 2016.g.
4. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Virovitice za 2015. g.
5. Razmatranje Izvješće o radu Plin VTC d.o.o. Virovitica za 2015. godinu
6. Razmatranje Informacije o gospodarstvu grada Virovitice za 2015. godinu
7. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Virovitice za 2016. godinu
8. Donošenje Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) u Poduzetničkim zonama Grada Virovitice
9. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Južni blok
10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu zemljišta čk. br. 735 sa 5564 m² upisanog u zk. ul. br. 12772 k. o. Virovitica (katastarska oznaka čk. br. 1334 k. o. Virovitica-grad), u površini od 26m²
11. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u javnoj uporabi na zemljištima čk. br. 2275/3 kanal javno dobro sa 164 čhv i čk. br. 2275/4 kanal Batalija sa 45 čhv, upisanim u zk. ul. br. 12794 k.o. Virovitica
12. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na zemljištu čk. br. 8196 Kanal u Taborištu sa 152 čhv upisanom u POPIS I k. o. Virovitica
13. Donošenje Odluke o produženju zakupa poljoprivrednog zemljišta na području Grada Virovitice za sjetvenu 2016/2017 godinu
14. Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje obavljanja poslova montaže i demontaže dekorativne rasvjete na području Grada Virovitice
15. Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Virovitice za sezonu 2016/2017
16. Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje obavljanja radova na održavanju javne rasvjete u 2017. godini
17. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

Skip to content