U četvrtak 14. travnja u 16.30 sati održat će se 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U prostorijama Grada Virovitice, u Palači Pejačević, s početkom u 16,30 sati u četvrtak 14. travnja 2016. godine održat će se 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice. Na sjednici će se naći sljedeće točke Dnevnog reda:

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Razmatranje Informacije o nezaposlenosti i zapošljavanju na području grada Virovitice u 2015. godini
 4. Razmatranje Izvještaja o radu Centra za socijalnu skrb Virovitica za 2015. godinu
 5. Razmatranje Godišnjeg Izvješća Gradskog društva Crvenog križa Virovitica za 2015. godinu
 6. Razmatanje Godišnjeg izvješća o radu Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica za 2015. godinu
 7. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Osnovne škole Vladimir Nazor Virovitica za 2015. godinu
 8. Razmatranje Izvješća o radu Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica za 2015. godinu
 9. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za 2015. godinu
 10. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak Virovitica za 2015. godinu
 11. Razmatranje Izvješća o radu Kazališta Virovitica za 2015. godinu
 12. Razmatranje Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica za 2015. godinu
 13. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog muzeja Virovitica za 2015. godinu
 14. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Virovitice za 2015. godinu
 15. Razmatranje Izvješća o djelovanju Športske zajednice Grada Virovitice za 2015. godinu
 16. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i direktora Turističkog ureda Turističke zajednice grada Virovitice za 2015. godinu
 17. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Razvojne agencije VTA za 2015. godinu
 18. Razmatranje Godišnjeg Izvješća o radu Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za 2015. godinu
 19. Donošenje Odluke o donošenu Generalnog urbanističkog plana Virovitice – III. izmjene i dopune
 20. Donošenje Odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja Jug 1 – izmjene i dopune
 21. Donošenje Odluke  o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Virovitice
 22. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središta Virovitice
 23. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Jezera (za područje sportsko-rekreacijsko-turističke zone Jezera)
 24. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Športsko-rekreacijske zone
 25. Razmatranje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2016./2017. Glazbene škole Virovitica
 26. Donošenje Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 27. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća „Zaklade Grada Virovitice“
 28. Razmatranje Plana raspolaganja nekretninama Grada Virovitice za 2016. godinu
 29. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko-podravske županije
 30. Pitanja i prijedlozi.

 

Skip to content