„Ceste“ d.d. Bjelovar održavaju nerazvrstane ceste na području grada Virovitice za 2013./2014

ralica-zima_thumbNa sjednici Kolegija gradonačelnika razmotrena je Odluka o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Virovitice za 2013./2014. godinu. Odabrana je ponuda trgovačkog društva „Ceste“ d.d. iz Bjelovara sa ukupnom cijenom ponude 3.109.829,55 kuna, za sklapanje ugovora o povjeravanju obavljanja poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Virovitice. Pod obavljanjem komunalne djelatnosti podrazumijeva se obavljanje radova ljetnog i zimskog održavanja nerazvrstanih cesta u vremenskom periodu od dana 15. studenog 2013.godine do dana, 15.studenog 2014.godine, a cijene za obavljanje predmetnih komunalnih poslova utvrđene su ponudbenim troškovnikom koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Kako je o navedenoj temi rekao privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo Grada Virovitice Marijo Klement temeljem objavljenog javnog natječaja zaprimljena je jedna ponuda i to trgovačkog društva „Ceste“ d.d. iz Bjelovara te je pristigla ponuda bila prihvatljiva i dostavljena u skladu s traženim uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje.

Gradonačelnik Ivica Kirin govoreći o radu zimske službe naglasio je da će se poslati dopis svim institucijama u gradu vezano uz obvezu čišćenja ispred svojih institucija kako bi građani  nakon obilnih padalina što lakše došli do njih. Prošle godine imali smo slučaj obilnih snježnih padalina te službe nisu mogle istovremeno reagirati i počistiti nogostupe ispred pojedinih institucija, a djelatnici se nažalost nisu dosjetili da to učine sami, pa kako se to i ove godine ne bi dogodilo uputit ćemo i službeni dopis pomalo ljutito ustvrdio je na kraju gradonačelnik.

Skip to content