”Centar stabilne podrške”: U prostorijama COOR-a održana javna tribina pod nazivom ”Razumijemo li važnost rane intervencije”

U sklopu projekta ”Centar stabilne podrške” čiji je nositelj Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu uz partnere, Centrom za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica, V. Osnovnu školu Bjelovar te Centrom za promicanje zdravog razvoja djece i mladih ”Vrtuljak” iz Križevaca, danas je u prostorijama COOR-a održana javna tribina na temu ”Razumijemo li važnost rane intervencije”. Voditeljice tribine bile su ravnateljica Centra Margita Kovačević, izvršna direktorica MURID-a, edukacijska rehabilitatorica i specijalistica rane intervencije Silvija Pucko, te rehabilitatorica u Centru Stanislava Đurčević.

Prema riječima ravnateljice, navedeni projekt samom Centru donio je jako puno.

Sedmero naših ljudi prošlo je edukacije što je izuzetno velika stvar. U cijeli projekt bili su uključeni odgajatelji u vrtićima, ne samo iz Virovitice nego i iz ostalih vrtića s prostora Virovitičko – podravske županije koji su također imali priliku kroz osam radionica upoznati se s načinom rada sa djecom iz spektra autizma što im je na kraju krajeva i potrebno. Osnaživanje ljudi koji rade sa spomenutom djecom veoma je važno, stoga su koristi iz ovog projekta mnogostruke – izjavila je.

Glavni cilj bio je stvaranje temelja za nastavak rane intervencije. Potražnja za rehabilitatorima je velika, a roditelji, na žalost, teško mogu pronaći prijeko potrebnu pomoć upravo zbog nedostatka kvalificiranih osoba.

Ono što bi željeli i što je bit ove naše današnje tribine je upoznavanje i osvješćivanje javnosti za važnost rane intervencije. Potrebno je donijeti i neke zaključke prije kojih ćemo saslušati probleme iz prve ruke od strane roditelja ili skrbnika, te gdje ćemo i na koji način nastaviti ranu intervenciju u gradu Virovitici, ali i cijeloj županiji. U nekoliko smo navrata kroz period od proteklih pet godina pisali Ministarstvu i tražili da uđemo u mrežu pružatelja socijalnih usluga što bi nam omogućilo, možemo reći, jedan lagodniji put i nama samima, ali i roditeljima. Polažemo i dalje nadu u Grad na čelu sa gradonačelnikom Ivicom Kirinom koji su istinski podupirali sve naše projekte, a vjerujem da će se na isti način nastaviti i suradnja sa Županijom– zaključila je.

Više o samim edukacijama koje su provođene u sklopu spomenutog projekta rekla nam je Jelena Puzović, edukacijska rehabilitatorica u vrtiću. Kako nam kaže, otkad je otvoren novi centar, u vrtićke grupe dolaze djeca s područja grada, ali i okolnih županija. Trenutno broje 12-tero djece koja su podijeljena u tri grupe, a u svakoj od njih radi rehabilitator i odgajatelj što omogućuje kvalitetniju suradnju na grupnoj i individualnoj razini.

Za vrijeme trajanja ovoga projekta prošli smo dosta edukacija koje su nam omogućile povećanje naših stručnosti. Pohađali smo edukacije koje su predstavljale sveobuhvatnu procjenu djece predškolske dobi, edukacije za komunikaciju putem razmjena slika za djecu koja su neverbalna, ali i edukaciju za bihevioralnog tehničara koja nam je ujedno bila jedna od najbitnijih. Registriranih bihevioralnih tehničara nema puno u Hrvatskoj, tako da smo zbog toga izuzetno sretni- izjavila je.

Koliko je važna rana intervencija za djecu, ali i roditelje, te što se njima postiže, otkrila nam je Kristina Hubinka, edukacijska rehabilitatorica zaposlena u sklopu spomenutog projekta. Kako nam kaže, u projekt je uključeno dvadesetoro djece sa poremećajima iz spektra autizma, a nekolicina je mlađa od tri godine što zapravo igra veliku ulogu u samom nastavku njihovog razvoja.

Kada gledamo na ranu intervenciju, prve tri godine djetetova života su najvažnije. U toj fazi dječji mozak se razvija puno brže i sposoban je prilagoditi se puno bolje na nova iskustva, dok je ”zaključna” faza rane intervencije polazak u školu, odnosno sedma godina starosti. Kod nas je u provedbu projekta uključeno šestero djece koja spadaju u spomenutu dobnu kategoriju i moram priznati da se kod njih napredak vidi puno bolje, i to samo nakon godinu dana rada. Moramo napomenuti kako rana intervencija nije samo za djecu, već i za cijelu obitelj. Roditelji imaju pravo sudjelovanja na terapijama, imaju pravo biti informirani o razvoju svog djeteta i zapravo se na taj način i sami ohrabruju i napreduju zajedno sa djetetom. Moja velika želja je da se sve ovo nastavi i po završetku projekta kako bi mogli uključiti i drugu djecu, budući da je trenutni broj ograničen, a ima još jako puno njih kojima je potrebna pomoć– zaključila je Kristina.

Projekt je prijavljen na poziv ”Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1” iz operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” vrijednosti 1.499.975,00 kuna u trajanju od 18 mjeseci, koji je u stopostotnom iznosu financiran sredstvima Europske unije. Javnoj tribini, između ostalih, nazočili su i gradonačelnik grada Virovitice Ivica Kirin, te načelnik općine Pitomača Željko Grgačić. (www. icv.hr, mra)

Skip to content