Božićno-novogodišnji razgovor s gradonačelnikom

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Grad Virovitica je u 2007. godini uspio ostvariti značajan brojprojekata u svim segmentima. Prvo bi istakao da smo u izgradnjikomunalne infrastrukture napravili puno novih projekata. Završena jeizgradnja kanalizacije u prigradskim naseljima Rezovac vrijednosti 8,5milijuna kuna, Čemernica, Zagorska i Moslavačka ulica ukupnevrijednosti oko 6,5 milijuna kuna, Požari vrijednosti 2,5 milijunakuna.Grad Virovitica je u 2007. godini uspio ostvariti značajan broj projekata u svim segmentima. Prvo bi istakao da smo u izgradnji komunalne infrastrukture napravili puno novih projekata. Završena je izgradnja kanalizacije u prigradskim naseljima Rezovac vrijednosti 8,5 milijuna kuna, Čemernica, Zagorska i Moslavačka ulica ukupne vrijednosti oko 6,5 milijuna kuna, Požari vrijednosti 2,5 milijuna kuna. Nadzorno upravljači sustav, te adaptacija i proširenje kapaciteta prerade vode na vodocrpilištu Bikana vrijednosti oko 10 milijuna kuna. Ove godine sanirano je, uređeno i asfaltirano puno novih ulica i prometnica, pa je tako po programu izgradnje komunalne infrastrukture izgrađena nova cesta i parkiralište u Južnom bloku vrijednosti oko milijun kuna. Završeni su radovi na rekonstrukciji gradskih ulica P.Berislavića, S.S.Kranjčevića i Tina Ujevića ukupne vrijednosti oko 3,5 milijuna kuna. Rekonstrukcija cesta i asfaltiranje odrađeno je u prigradskim naseljima ukupne vrijednosti oko 2 milijuna kuna. Nova cesta i nogostup izgrađena je u Požarima vrijednosti oko 3 milijuna kuna, a sanacija cesta uništenih tijekom izgradnje virovitičke obilaznice izvedena je u desetak ulica ukupne vrijednosti 3 milijuna kuna.

Svakako jedan od prioritetnih zadataka ove gradske uprave je razvoj gospodarstva i zapošljavanje. Grad Virovitica, ujedno i sjedište Virovitičko-podravske županije, nositelj je gospodarskog razvoja županije. Prema sjedištu poslovnih subjekata u gradovima i općinama, Virovitica zauzima 45,63% od ukupno zaposlenih, a u ukupnom prihodu poduzetnika Virovitica učestvuje sa čak 56,44%. Grad Virovitica ima 8 poduzetničkih zona definirani u GUP-u od kojih su dvije završene i prodane, a ostale u izgradnji. Do sada je u Poduzetničku zonu II ušlo 18 investitora, koji planiraju zaposliti 150 djelatnika. Sredinom 2007. godine raspisan je Javni natječaj za izvođenje radova na izgradnji ceste i druge komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni III, čija je ukupna vrijednost preko 15 milijuna kuna. Ovih dana potpisan je ugovor o prodaji pet parcela u Zoni III od kojih se četiri tvrtke bave proizvodnom, a jedna trgovačkom djelatnošću. Samo ovih pet investitora planira zaposliti oko 170 ljudi u svojim proizvodnim, odnosno trgovačkim pogonima. Uz nove poduzetnike u gospodarskim zonama značajan doprinos zapošljavanju daju velike tvrtke kao nositelji ukupnog razvoja gospodarstva kao što su Tvin, Viro, Opeco, Flora, RS Metali, te građevinske tvrtke koje su povećale svoje poslovanje i broj zaposlenih. Ako usporedimo veljaču 2003. godine kada je u Gradu Virovitici bilo evidentirano 2713 nezaposlenih osoba i studeni 2007. godine kada je broj nezaposlenih bio 1653 osobe što iznosi smanjenje za 1060 osoba ili za 39%. Ovaj podatak zorno pokazuje da trend nezaposlenosti u Virovitici konstanto pada, a stopa registrirane nezaposlenosti trenutno iznosi 13,4% što je 0,7% ispod nacionalnog prosjeka.

Nabavkom nove hidraulične auto ljestve vrijedne oko 6,5 milijuna kuna, znatnim ulaganjem unazad tri godine u opremanje Vatrogasnog centra kao i nabavkom novih vatrogasnih vozila, opreme, zaštitne odječe i obuće za potrebe Javne vatrogasne postrojbe ukupno je izdvojeno oko 15 milijuna kuna.

Uz redovne poslove čišćenja javnih površina sa sadnjom cvijeća u gredice koji se svakodnevno provode, od značajnijih radova iz područja hortikulture obavljenih u gradu protekle godine, izdvojio bi sadnju drvoreda koja je obavljena u proljeće i jesen u ulicama Matije Gupca, Petra Berislavića, Silvije Strahimira Kranjčevića, Franje Fuisa, Tina Ujevića, nastavak drvoreda u mjesnom odboru Sveti Đurađ, te popuna drvoreda i nastavak sadnje u Aleji maturanata. Ukupno je posađeno sedam novih drvoreda sa 250 komada stabala,

a u posljednje tri godine to je blizu 1000 posađenih stabala,

što predstavlja značajan doprinos uređenju grada.

Postavljen je spomenik prvom Hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu ispred Gradske knjižnjce i čitaonice, jedinstven u Hrvatskoj, rad akademskog kipara Ante Jurkića. Isto tako postavljeni su kipovi od Slavonskog hrasta na Trgu kralja Tomislava nastali za vrijeme prve kiparske kolonije 1234 u Virovitici povodom proslave Dana grada – Rokovo 2007.

Uspješno se provodi sanacija odlagališta komunalnog otpada GO Virovitica za koju je ove godine potpisan dodatak Ugovora o povećanju iznosa za oko 15 milijuna kuna, te sada ukupna vrijednost sanacije iznosi 42.335.318,82 kuna.

Uz poslove na izvođenju radova na sanaciji Gradskog odlagališta, gradsko komunalno poduzeće Flora dobilo je sedam koncesija na regionalnom i nacionalnom nivou. Otvorena je nova Gradska knjižnica i čitaonica, jedna od najmodernijih i najljepših knjižnica u hrvatskoj. Glavni investitor je Grad Virovitica uz veliku financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Virovitičko-podravske županije. Vrijednost uloženih sredstva je oko 15 milijuna kuna. Grad Virovitica pokazao je veliku brigu za invalide domovinskog rata te je u suradnji sa resornim ministarstvima pokrenuo izgradnju stanova za potrebe zbrinjavanja hrvatskih ratnih vojnih invalida. Izgradnjom dvije nove zgrade sa ukupno 32 stana, vrijednosti oko 16 milijuna kuna, riješene su potrebe svih HRVI i članova njihovih obitelji na području Grada Virovitice.

Nakon što je na sjednici Vlade RH službeno donesena odluka o osnivanju Carinarnice Virovitica, Grad Virovitica kupio je, adaptirao i kompletno uredio prostor za potrebe Carinarnice u vrijednosti oko 2,5 milijuna kuna. Krajem ove godine uređena je i otvorena nova zgrada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, centar 112, u vrijednosti oko 2 milijuna kuna, a Grad Virovitica osigurao je zemljište i financirao uređenje dvorišta i parkirališta.

Zahvaljujući povijesnoj sjednici Vlade RH koja je održana po prvi puta u Virovitici 25. svibnja 2007. godine doneseno je niz odluka o izgradnji kapitalnih projekata za Viroviticu i Virovitičko-podravsku županiju.

U 2008. godini u prometnoj infrastrukturi planiramo početak gradnje brze ceste Virovitica – Bjelovar – Vrbovec – Zagreb u vrijednosti oko 900 milijuna kuna. Drugi veliki projekt je početak izgradnje Sjeverne obilaznice Grada Virovitice spoja prema Slatini koja je dio buduće Podravske brze ceste vrijednosti oko 500 milijuna kuna. Izgradnjom kružnog toka kod Sajmišta, uređenjem i proširenjem Vinkovačke ulice izmjestit će se tranzitni promet iz središta grada.

Svakako jedan od velikih projekata je izgradnja Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica sa školskom športskom dvoranom za koji se radi Glavni projekt i početi će sa izgradnjom krajem 2008. godine u vrijednosti oko 70 milijuna kuna.

Uređenje velike zgrade u bivšoj Vojarni za potrebe Veleučilišta u Virovitici započelo je izmjenom krovišta i ugradnjom nove stolarije, a u 2008. godini planiramo završiti uređenje za potrebe budućih studija. Nakon završetka izrade idejnog projekta u sklopu obrazovnog centra gradit će se studentski dom i restoran, treća osnovana škola sa mini dvoranom, bazenom i vrtićom.

Učenici OGŠ Jan Vlašimsky trenutno održavaju nastavu u bivšoj Vojarni zbog kompletne rekonstrukcije i dogradnje nove koncertne dvorane u vrijednosti oko 5,5 milijuna kuna. Planiramo u 2008. godini izgradnju nove Područne škole u Taborištu za učenike kojih je sve više u tom djelu grada, čija je vrijednost oko 2 milijuna kuna.

Najznačajniji projekt za Grad je rekonstrukcija i uređenje Palače Pejačević, zaštićenog spomenika kulture, u kojoj će biti smještena Gradska uprava sa svim Gradskim službama što će poboljšati rad službi, te građanima omogućiti brže rješavanje njihovih potreba.

Zahvaljujući novom Zakonu o decentralizaciji sredstava koji je odlukom Vlade RH na snazi od 01. siječnja 2007. godine, Grad Virovitica je prihodovao s osnove poreza na dohodak oko 10 milijuna kuna više u odnosu na 2006 godinu.

Razvojni i socijalni Proračun Grada Virovitice za 2008. godinu predložen je u iznosu od 89.086.000,00 kuna i veći je za 9% u odnosu na predloženi rebalans Proračuna za 2007. godinu. Najviše se odražava u Programu izgradnje komunalne infrastrukture gdje je u odnosu na 2007. godinu Program povećan za iznos od 8,5 milijuna kuna, što je gotovo 40% više. Isto tako Program javnih potreba u kulturi uvećan je za 25%, a Program javnih potreba u športu veći je za 18% u odnosu na 2007. godinu.

Ove godine prvi puta Odlukom Gradskog poglavarstva u Proračunu za 2008. godinu od 01. siječnja svako novorođeno dijete Grad Virovitica nagradit će sa iznosom od 1000,00 kuna. Isto tako odlukom Poglavarstva povodom božićnih blagdana za 60 obitelji slabijeg socijalnog statusa sa više djece osigurali smo poklon u vrijednosti 600,00 kuna.

Kapitalne pomoći iz Države za Grad Viroviticu iznosile su približno isto kao i prihodi od poreza, što ponajprije treba zahvaliti našim dužnosnicima u Zagrebu na čelu sa ministrom Ivicom Kirinom i saborskim zastupnikom Josipom Đakićem, kojima ovim putem zahvaljujem kao što na dobroj suradnji zahvaljujem i svim ostalim državnim dužnosnicima, suradnicima iz Ureda državne uprave, Virovitičko-podravske županije, komunalnim poduzećima te i svim djelatnicima gradske uprave.

Na kraju svim građanima Grada Virovitice i žiteljima Virovitičko-podravske županije želim čestit i blagoslovljen Božić, te sretnu i uspješnu 2008. godinu.

 

RAZGOVARAO: Zlatko CIPRIJANOVIĆ

 

Skip to content