Bolja prometna regulacija u blizini dječjeg vrtića: Održana javna rasprava za DPU Južni blok

Na inicijativu građana Grad Virovitica pristupio je izradi izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije, odnosno III. izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja Južni blok. U petak, 8. lipnja održana je javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna DPU Južni blok, a javni uvid traje do 12. lipnja.

Riječ je o ciljanim izmjenama, odnosno promjeni namjene pojedinih čestica iz poslovne u mješovitu. Cilj je stvaranje boljih lokacijskih uvjeta radi ekonomičnije iskorištenosti prostora.

Osim toga, u planu je i promjena načina regulacije prometa općenito te prometa u mirovanju, odnosno parkinga u blizini Dječjeg vrtića Cvrčak radi ublažavanja gužve. Navedeni zahvat povećat će sigurnost u prometu, ali i poboljšati pružanje usluga korisnicima dječjeg vrtića. (virovitica.hr, fotografije: M. Bašić)

Skip to content