Bespovratna sredstva Ministarstva turizma

Ministarstvo turizma, objavilo je dvanaest Javnih poziva za dodjelu potpora, i to za:
• kandidiranje za dodjelu bespovratnih financijskih poticaja za stručne i obrazovne programe strukovnih udruga i drugih neprofitnih organizacija u 2009. godini;
• kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima „BAŠTINA U TURIZMU”;
• kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja tematskih turističkih putova u Republici Hrvatskoj „TEMATSKI PUTOVI”;
• kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja unapređenja izrade i plasmana suvenira „IZVORNI SUVENIR”,
• program dodjele bespovratnih sredstava za poticanje formiranja multisektorskih klastera za potrebe turizma u 2009. godini,
• kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu ”TURIZAM BEZ ZAPREKA”;
• kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu ”TURIZAM KROZ REGIJE”;
• kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja posebnih oblika turizma na moru u 2009. godini ”ZELENA BRAZDA”;
• kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem Programa poticanja razvoja posebnih oblika turizma na moru u 2009. godini ”PLAVA BRAZDA”;
• kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih financijskih poticaja manifestacijama i drugim promotivnim aktivnostima u funkciji razvoja turizma u 2009. godini;
• kandidiranje projekata za dodjelu državnih potpora male vrijednosti programima i projektima za unapređenje kvalitete ugostiteljske industrije;
• kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava turističkim projektima kojima su prethodno odobrena sredstva iz predpristupnih fondova EU i drugih međunarodnih fondova.
Svi potrebni obrasci za sve navedene Javne pozive mogu se pronaći na službenoj Internet stranici Ministarstva turizma (www.mint.hr) u rubrici (Programi potpora i kreditiranja), ili ovdje.

Skip to content