AKTIVNOSTI ZA MLADE: Gradonačelnik Ivica Kirin i predsjednica Gradskog vijeća Lahorka Weiss održali sastanak s gradskim Savjetom mladih

Gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i predsjednica Gradskog vijeća Lahorka Weiss održali su sastanak s članovima Savjeta mladih grada Virovitice.

Tom prilikom su gradonačelnik i predsjednica Gradskog vijeća razgovarali s članovima o aktivnostima od interesa za mlade koje su provedene u prethodnom razdoblju.

Istaknuto je kako je većina akata o kojima je raspravljano i koji su predloženi Gradskom vijeću na donošenje, imali za cilj stvaranja uvjeta za odgoj i obrazovanje djece i mladih te njihovo uključivanje u svijet odraslih. Rješavanje problema demografije, ostanka mladih u Virovitici i stvaranje stambenih uvjeta i njihovo brzo zapošljavanje nakon završetka obrazovanja bilo je sastavni dio svih aktivnosti i donošenja odluka o Gradu. Međutim, mora se naglasiti da je sve bilo usporeno zbog bolesti Covid 19 koja nije mimoišla niti naš grad.

Od aktivnosti koje su provedene, kao i one na kojima se radi, posebno su izdvojene sljedeće:

  • Rad i aktivnost Kluba mladih
  • Pokretanje programa poticane stanogradnje kuća u nizu
  • Projekt određivanja građevinskih parcela za izgradnju stambenih objekata za mlade bračne parove
  • Prijava projekata za povlačenje sredstva iz EU fondova vezanih za mogućnost zapošljavanja, izgradnju objekata za predškolski odgoj, obnovu ustanova kulture i dr.
  • Izgradnja vrtića u Svetom Đurađu
  • Izgradnja Područne škole u Čemernici
  • Sufinanciranje rada Veleučilišta u Virovitici te preddiplomskog stručnog studija Drvne tehnologije

Skip to content