Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na temelju članka 7. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst („Službeni vjesnik“ Grada Virovitice br. 2/20.)  i članka 15. Odluke o javnim priznanjima Grada Virovitice – pročišćeni tekst („Službeni vjesnik Grada Virovitice“ br. 3/19.), Odbor za dodjelu javnih priznanja upućuje

 

J A V N I    P O Z I V

 

svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Virovitice fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Virovitice, a poglavito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti

 

I

    Javna priznanja za koja se mogu uputiti prijedlozi su:

  • Zlatna plaketa „Grb Grada Virovitice“ za životno djelo
  • Zlatna plaketa Grada Virovitice
  • Zahvalnica Grada Virovitice.

 

II

     Prijedlog za dodjelu javnih priznanja dostavlja se Odboru za dodjelu javnih priznanja u pisanom obliku u roku od 14 dana od dana objave u „Virovitičkom listu“.

 

III

     Prijedlog mora sadržavati:

  • podatke o podnositelju prijedloga
  • podatke o fizičkoj odnosno pravnoj osobi za koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka
  • naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog
  • iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se fizička ili pravna osoba predlažu za dodjelu javnih priznanja
  • odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i slično) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

 

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

GRAD VIROVITICA

Odbor za dodjelu javnih priznanja

 

Trg kralja Zvonimira 1

33 000 VIROVITICA

 

 

JAVNI POZIV-priznanja 2020

 

Skip to content