8.700.000,00 kuna za bolju vodoopskrbu

bikana 1Grad Virovitica i u sljedećoj će godini nastaviti s realizacijom Plana gradnje komunalnih vodnih građevina, pa tako za izgradnju objekta i ugradnju opreme za proširenje prerade vode na vodocrpilištu Bikana u 2013. godini planira utrošiti 300.000 kuna. Inače, ukupna procijenjena vrijednost ove investicije, koja će uvelike omogućiti dodatne kapacitete distribucije vode na Virkomovom distributivnom području, iznosi 8,700.000 kuna.

Skip to content