Izrađena Studija uređenja vodnog režima sliva Ođenice za potrebe obrane od poplava i višenamjenskog korištenja na području grada Virovitice

Izrađena Studija uređenja vodnog režima sliva Ođenice za potrebe obrane od poplava i višenamjenskog korištenja na području grada Virovitice Na više od 100 stranica projektant Berislav Rupčić na zahtjev investitora Hrvatskih voda izradio je Studiju uređenja vodnog režima sliva Ođenice za potrebe obrane od poplava i višenamjenskog korištenja na području grada Virovitice.

Studija u sebi obuhvaća i dvije retencije ( Franjevina i Razbojište ) koje se u budućnosti namjeravaju pretvoriti u velike akumulacije. Izradom ove Studije utvrđene su i mogućnosti osiguravanja dovoljnih količina vode za potrebe navodnjavanja, ribnjačarstva, športa i rekreacije, uređenja njenog toka u urbaniziranim područjima i poboljšanja njenog ukupnog ekološkog stanja. Područje koje je razmatrano u sklopu Studije obuhvaća sustav ribnjičarskih jezera u širem području retencije Razbojište, retenciju Franjevina, te vodotok Ođenice kroz Viroviticu sve do ušća u rijeku Dravu.

U okviru studije predviđeno je i uređenje vodotoka Ođenice u smislu podizanja razine vodnog lica u koritu kako bi se ostvarenjem veće vodne površine stekli povoljni uvjeti za razvoj rekreativnih i drugih zabavnih sadržaja uz područje korita. Podizanje uspora predviđeno je izgradnjom dvije ustave. Izgradnjom nizvodne ustave steći će se uvjeti za ostvarenje jezera Bajer na području lijevo od korita Ođenice. Jezero će se ostvariti iskopom zemljanog materijala na predviđenoj površini , a osim sportsko-rekreacijskih sadržaja Studijom je predloženo korištenje jezera kao kompenzacijskog bazena za potrebe sustava navodnjavanja. Dotok vode u jezero osigurat će se upusnom građevinom smještenom uzvodno od ustave , dok će se nizvodno voda ispuštati iz jezera Bajer u korito Ođenice putem ispusne građevine.

Skip to content