7.sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Dnevni red

Evidencijski listić

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Donošenje Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) u Poduzetničkoj zoni III Grada Virovitice
 4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Virovitice u 2017. godini
 6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
 7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu
 8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu
 9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
 10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Viroviticu u 2017. godini
 11. Razmatranje Informacije o izvršenim aktivnostima na području mjesnih odbora za 2017. godinu
 12. Razmatranje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice za 2017.g.
 13. Razmatranje Informacije o provođenju Odluke o komunalnom redu na području grada Virovitice u 2017. godini
 14. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za raspolaganje nekretninama Grada Virovitice
 15. Informacija do kojeg iznosa Gradonačelnik, odnosno Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina, te raspolaganje ostalom imovinom u 2018. godini
 16. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content