60 minuta do Zagreba: Hrvatske ceste objavile „Izradu idejnog rješenja i studije o utjecaju zahvata na okoliš za DC12 čvor Vrbovec 2 – Bjelovar – Virovitica – Granični prijelaz Terezino Polje”

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Još smo jedan korak bliže do brze ceste koja će Viroviticu i Virovitičko-podravsku županiju kvalitetnom prometnicom povezati sa Zagrebom. Naime, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave, Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb objavile su „Izradu idejnog rješenja i studije o utjecaju zahvata na okoliš s ishođenjem rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš za DC12 čvor Vrbovec 2 – Bjelovar – Virovitica – Granični prijelaz Terezino Polje“.

Procijenjena vrijednost iznosi 1.000.000,00 kuna, rok za dostavu ponuda je 29. ožujka ove godine do 10,00 sati. Duljina planirane brze ceste DC12: dionica Bjelovar – Virovitica – Granični prijelaz Terezino Polje je približno 60 km, povezivanjem Virovitice sa Zagrebom, putovanje do glavnog grada Hrvatske svelo bi se na 60 minuta.

Strateškim dokumentima Republike Hrvatske i to u Strategiji prostornog razvoja Republike Hrvatske, Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030., planirana je izgradnja brze ceste DC12 čvorište Vrbovec 2 (DC10) – Bjelovar – Virovitica – Granični prijelaz Terezino Polje (granica s Republikom Mađarskom) s ciljem kvalitetnijeg odvijanja prometa na području sjeverne Hrvatske. Izgradnjom predmetne ceste osigurat će se brža i kvalitetna poveznica Virovitičko-podravske županije i Virovitice s ostatkom Hrvatske.

Za Viroviticu i Virovitičko-podravsku županiju to je projekt koji znači gospodarski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta. Izgradnjom ove prometnice ovaj dio Slavonije će se konačno moći brže povezati s ostalim dijelovima Hrvatske, a samim time stvorit će se preduvjeti za gospodarske aktivnosti, odnosno porast investicija što će u konačnici rezultirati zaustavljanjem depopulacije stanovništva. Punu potporu ovom projektu, kako od njegovih samih početaka, do danas, dali su i daju: ministar Tomislav Tolušić, saborski zastupnik Josip Đakić, virovitičko-podravski župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, te gradonačelnik grada Virovitice Ivica Kirin. (www.vpz.hr, Fotografija: Kristijan Toplak)

Skip to content