6. sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Dnevni red

Evidencijski listić

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice
 3. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Virovitice za razdoblje srpanj-prosinac 2017.g.
 4. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Virovitice
 5. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Virovitice
 6. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 7. Donošenje Odluke o namjenskoj naknadi za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
 8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
 9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju suglasnosti za jamstvo za zaduživanje trgovačkom društvu Poslovni park Virovitica d.o.o.
 10. Donošenje Odluke o prodaji građevinskih parcela (zemljišta) i objekata u poduzetničkim zonama Grada Virovitice
 11. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Novo groblje
 12. Donošenje Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Grada Virovitice
 13. Donošenje Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na zemljištu čk.br. 5587/2 Put kod Trojstva sa 350 čhv upisanim u POPIS I k.o. Virovitica
 14. Donošenje Odluke izmjeni Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Kazališta Virovitica
 15. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Virovitice za 2018. godinu
 16. Donošenje Plana raspolaganja nekretninama Grada Virovitice za 2018. godinu
 17. Razmatranje Izvješća o radu Zaklade Grada Virovitice u 2017. godini
 18. Razmatranje Informacije o štetama na poljoprivrednim usjevima od elementarne nepogode u 2017.godini
 19. Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi koja se financiraju iz proračuna Grada Virovitice za 2017. godinu
 20. Pitanja i prijedlozi.

Dopuna dnevnog reda

Dopuna dnevnog reda 2

Skip to content